Forside

Ejerforeningen

Vestbanevej 9-17, Valby

Nyheder og aktuelt

28. marts 2018

Ordinær generalforsamling 2018

 

Foreningen afholder generalforsamling i Valby Kulturhus mandag den 30. april 2018 kl 19.00.

Dagsorden følger.

 

Referater af tidligere generalforsamlinger findes her

 

 

 

28. marts 2018

Nyt fra bestyrelsen, marts 2018

 

Gårdprojekt:

Vi er fortsat på venteliste og afventer nyt fra Københavns Kommune.

 

Vaskekælder tips:

På vaskemaskinerne, i øverste venstre hjørne, sidder en afbryderknap. Denne skal være tændt for at maskinen virker. Der har desværre været fejlmeldinger, når maskinerne har været slukket. Dette koster foreningen penge.

 

En del tøj er blevet efterladt i tørrekælderen hen over vinteren. Kontakt bestyrelsen hvis du mangler noget - tøjet opbevares til 23/4.

 

Vær opmærksom på at lyset i vaskerum og tørrerum skal slukkes manuelt.

 

Affaldssortering:

Af miljømæssige og økonomiske hensyn er det vigtigt at affaldet bliver sorteret korrekt. Finder I det for vanskeligt at sortere, benyt da restaffaldscontainerne til alt affald.

 

BLÅ: papir, fx aviser og reklamer

GUL: pap, kasser skal klappes sammen, pizzabakker skal i restaffald

GRÅ: plast, både hård og blød

ORANGE: elektronik

SORT: metal

BRUN: bioaffald, benyt grønne komposterbare poser

GRØN: restaffald

Kemikalier og sprayflasker skal afleveres på genbrugspladsen.

 

Fællesarealer:

Husk at personlige ejendele ikke må opbevares på fællesarealerne. Pt. er ting og sager henstillet på gangarealet i kælderen.

 

Giv gerne en hånd med at holde vores udearealer fri for skrald og cigaretskodder.

 

Arbejdsdag:

Afholdes søndag d. 27/5 kl. 10-13. Arbejdsdagen er obligatorisk for beboere i nr. 15 og 17. Deltager man på dagen refunderes den indbetalte ”pant”. Orientering om arbejdsopgaver følger.

 

Vi håber at se så mange som muligt til både generalforsamling og arbejdsdag.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Tidligere nyheder findes i nyhedsarkivet her

Kommentarer sendes til webmaster@vestbanevej.dk /Fotos: Cecilie I. Nielsen / 2014-18 © All Rights Reserved. Senest opdateret 5. april 2018