Home

Vestbanevej 9-17, Valby

Nyheder

24. april 2016

Afholdt Generalforsamling 2016

Foreningen har afholdt generalforsamling i Valby Kulturhus onsdag d. 30. marts 2016 kl.19.00.

Bestyrelsen siger tak for deltagelse, god ro og orden blandt de fremmødte, og dagsordenen blev fulgt som det fremgår af det materiale der blev udleveret forud for mødet.

Bestyrelsen kunne berette om et 2015 med enkelte projekter i form af installation af FiberBy og godkendelse til gårdrenoveringsprojekt. Herudover har der været små renovationer i form af nyt dørtelefonanlæg i nr. 15, opsætning af lys ved cykelstativer på hjørnet, udskiftning af motorventil i varmeanlæg og udbedring af vandskader m.m.

Der blev opstillet et forslag om renovering af opgangene, hvilket der bliver hentet tilbud på mhp. afstemning ved ekstrordinær generalforsamling.

Sidst men ikke mindst blev der valgt ny bestyrelse, og vi kan med glæde byde velkommen til Morten Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Referat bliver omdelt og lagt her på hjemmesiden så snart det er blevet sendt fra B & T Administrationsaktieselskab.

 

 

24. april 2016

Arbejdsdag forår 2016

Forårets arbejdsdag er sat til d. 22. maj kl. 10-13.

Denne gang er det obligatorisk for opgang 15 og 17 og arbejdsopgaver m.m. kan læses på opslaget i opgangen.

Bestyrelsen ser frem til en hyggelig og produktiv dag.

 

 

Kommentarer sendes til webmaster@vestbanevej.dk /Fotos: Cecilie I. Nielsen / 2014-15 © All Rights Reserved. Senest opdateret 27. juli 2015